فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

اگر (از اين دستورها) روی گردان شويد، جز اين انتظار می‏رود كه در زمين فساد و قطع پيوند خويشاوندی كنيد؟!

So would you perhaps, if you turned away, cause corruption on earth and sever your [ties of] relationship?

سوره محمد  آيه 22